Privacy policy

Restaurant Etenstijd

Persoonsgegevens

Etenstijd Uden gaat vertrouwelijk om met uw gegevens.
Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond
van een wettelijke verplichting nodig is.